Távmunka Audit

Magyarországon a rendszeresen vagy alkalmanként távmunkát végzők száma a legpesszimistább felmérések szerint is meghaladja a 3-4%-ot, ami alapján több mint 100.000 alkalmi vagy rendszeres távmunkásról beszélhetünk napjainkban! Mégis még mindig vannak kérdőjelek a távmunka alkalmazása, az otthoni távmunkahelyek, munakavédelmi kérdések, információ biztonság terén.

A jogi, munkavédelmi, információbiztonsági, ellenőrzési nehézségek ellenére a gyakorlatban azonban láthatjuk, hogy a távmunka igenis működhet!


Bár ha a távmunka bevezetése nincs kelően megtervezve, úgy adódhatnak nehézségek is, mint az alábbi példákban:

Yahoo – A távmunkában való munkavégzést megszüntető döntésben jelentős szerepet játszott, hogy a távmunkában dolgozók sok esetben be sem jelentkeztek a céges belső hálózatba, így a teljesítményük megkérdőjelezhetővé vált. -12.000 munkavállalót érintett (lásd: http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2416159,00.asp)

Best Buy – A teljesítmény csökkenése miatt 4.000 munkavállalónál vonták vissza a távmunka lehetőségét  (lásd: http://money.cnn.com/2013/03/05/technology/best-buy-work-from-home/)

Reddit – A teljesítmény vélt csökkenése miatt a teljes cégben visszavonták a távmunka lehetőségét (lásd: https://www.fastcompany.com/3036660/fast-feed/reddit-gives-remote-employees-until-end-of-year-to-relocate-to-san-francisco)

HP – 29.000 munkavállaló. A Yahoo döntését követően Hewlett-Packard is megszüntette a távmunkát. – (lásd: http://allthingsd.com/20131008/yahoo-redux-hp-says-all-hands-on-deck-needed-requiring-most-employees-to-work-at-the-office-memo/)
Bank of America – a munkavállalók 10%-a, kb. 21.000 alkalmazott. A Bank of America dolgozók számára 2012-ben véget ért a 10 éves távmunka program a gyengülő eredmények miatt –  (lásd: http://www.charlotteobserver.com/news/business/banking/article9200630.html)

Honeywell – 129.000 alkalmazott. A Honeywell levélben tájékoztatta munkavállalóit, hogy mindenkinek irodában kell dolgoznia, hogy hatékonyabban végezzék munkájukat. –  (lásd: http://www.startribune.com/honeywell-ends-telecommuting-option/397929641/)

 


 

Tanulva mások (és főleg a nagyok hibájából), amennyiben nem érzi 100%-osnak a jelenlegi távmunka gyakorlat működési környezetét, úgy segítünk Önnek! Távmunka Audit szolgáltatásunk keretében az Önnek legmegfelelőbb támogatást alakítjuk ki. Ehhez a Szövetséggel kapcsolatban álló szakértők segítségét vesszük igénybe.

A felmérés eredményeképpen rámutatunk az esetleges hiányosságokra és konkrét akcióterv formájában útmutatást adunk azok kiküszöbölésére. A szakértők természetesen további tanácsadási szolgáltatást is nyújthatnak igény esetén.

A Távmunka Audit főbb témaköreit és vizsgálati szempontjait az alábbi lista illusztrálja (ez csak mintaként áll itt, azaz nem ez alapján történik a vizsgálat!):

 • Jog, munkajog, Munkavédelem
  • cél: A távmunka végzés jogszerű kereteinek biztosítása, megfelelő szabályozási és szerződéses környezet megléte.
  • Audit témák/kérdéskörök
   • Távmunkát megalapozó szerződés léte, elemei kielégítőek-e (felelősségek, eszközhasználat, információbiztonság, elszámolás, pénzügyi feltételek)
   • Munkavédelem, Tűzvédelem szabályozva van-e, a távmunkahely megfelel-e ennek?
   • Távmunkavégzés szabályozottsága (módja, formája, elemei) – kielégítő-e?
   • Munkavégzés elszámolásának módja, megfelelősége (összhangban a szerződéssel?)
 • HR, toborzás, szervezeti működés
  • cél: A távmunkások alkalmasságának biztosítása, elszigeteltségének megelőzése, egyenlő esélyek biztosítása.
  • Audit témák/kérdéskörök
   • Távmunka szervezeti kultúrába illeszkedése (kommunikációja, azonos elbánási mód). Kozösségi információk elektronikus kezelése
   • Objektív értékelő rendszer léte, elemei, alkalmas-e az egyenlő értékelésre (szubjektivitás?)
   • A távmunka szerepe és módja a kiválasztásban, képzésben – vannak-e távmunka specifikus szempontok?
   • Képzések – van-e oktatási program a távmunkásoknak/vezetőiknek? Része-e valamilyen tréningnek? Van-e erre célra kialakítot komunikáció
 • Informatika, információbiztonság, kommunikáció
  • cél: A távmunka feltételeinek biztosítása, valamint az információbiztonság megfelelőssége.
  • Audit témák/kérdéskörök
   • Munkavégzési eszközök alkalmassága a munkavégzésre? Távelérés módja? Hiba esetén support módja, lehetősége, workaround?
   • A szervezeti információk elérése megoldott (azonos módon a bentiekkel?)
   • Szóbeli prezentáció, esetleg video-s van-e megoldott-e? Milyen módon érhetik el egymást az emberek?
   • Információbiztonság kezelése: adatvédelem, adatlopás, vírusok, jelszókezelés, BCP, DRP
   • Infotv., GDPR megfelelősség?
 • Munkaszervezés, kontroll, szervezés
  • cél: A távmunkások teljes értékű munkavégzését biztosító munkaszervezési folyamatok megléte, a munkavégzés objektív kontrollja.
  • Audit témák/kérdéskörök
   • Feladatok kiosztása hogy történik? Dokumentált-visszaellenőrizhető-e? A feladathoz kapcsolódó információk, adatok, anyagok rendelkezésre állása azonos a bentiekkel, vagy legalább megoldott?
   • Monitoring – munkavégzők ellenőrzési lehetősége, feladatok előrehaladásának objektív visszaellenőrzése? Eljárásrend létezik-e az eszkalálásra, incidensek kezelésére..?
   • Tudásbázis létezik? Elektronikusan?
   • Teljesítmény mérése – objektivitás, munkaidőhöz való igazodás, esélyegyenlőség
   • Logisztika – fizikai anyagok (pl. dokumentumok) távmunkásokhoz jutásának módja, biztonságos-e?

 

Amennyiben felkeltette érdeklődését, kérem jelentkezzen az audit@tavmunka.org e-mail címen!