Távmunka típusok

Távmunka típusairól több szempontból de legfőképp a munkavégzés helye szerint és a munkavégzés rendszeressége szerint is beszélhetünk.

Munkavégzés helye szerint: Otthoni távmunka, Mobil távmunka, Távmunka-ház

Munkavégzés rendszeressége szerint: Alkalmai távmunka, Részleges távmunka, Folyamatos távmunka

 

Munkavégzés helye szerint

Otthoni távmunka

 • a távmunkás havonta legalább egyszer otthon végez munkát
 • ·rendelkezik a munkaadóval való kommunikációs kapcsolat felvételéhez szükséges technológiai berendezéssel
 • ·távmunkában végezhető feladatot kap
 • ·képes és hajlandó megfelelő önállósággal és szervezettséggel otthon végezni munkáját
 • ·erre legalkalmasabb például a programozó, adatrögzítő munkakörök

 

Mobil távmunka

 • a vevők elvárásaihoz, a piac igényeihez leginkább alkalmazkodó forma nemcsak a távmunkák között, hanem az összes foglalkoztatási forma tekintetében is
 • a munkavégzés helyszíne változik a munkavégzés tartalmától függően
 • mobil távmunkás laptop, illetve egyéb mobil kommunikációs eszközök segítségével tartja a kapcsolatot munkáltatójával
 • ugyanakkor a vevőkkel, megrendelőkkel személyes kontaktust alakít ki
 • erre legalkalmasabb például az értékesítő, kárfelmérő, tanácsadó munkakörök

 

Távmunka-ház

 • a modern számítástechnikai és telekommunikációs eszközöket közel kívánják vinni az ilyen módon foglalkoztatottak/foglalkoztatni kívántak otthonához
 • általában az agglomerációban, vidéki településeken kialakított számítógépes munkahelyek
 • a munkáltató telephelyétől távol eső irodát jelent, lényege, hogy az adott munkáltató alakítja ki a munkakörnyezetet saját távmunkásai számára
 • a hagyományos irodához olyan szempontból hasonlítható, hogy megteremti annak lehetőségét, hogy a munka feletti ellenőrzés hasonlóképpen legyen megoldott, mint a hagyományos irodákban
 • a költségcsökkentési lehetőségek és a munkaerőpiac rendelkezésre állása alapján a munkavállalók regionális irodákban látják el a feladataikat. Ezen irodák üzemeltetését harmadik fél látja el (pl. Önkormányzat)
 • erre legalkalmasabb például a call-center, könyvelés, adatrögzítés munkakörök

 

 

Munkavégzés rendszeressége szerint

Alkalmi távmunka

 • a munkavégző egyes távmunkára alkalmas munkafeladatokat távmunkában láthat el
 • ezek rendszeressége azonban a munka jellegénél fogva nincs meghatározva
 • a munkafeladat megjelenésekor, külön jóváhagyással, alkalmi jelleggel történik a távmunkázás
 • például ajánlatok és szerződések készítése, marketingakciók előkészítése, kutatások

 

Részleges távmunka

 • a munkavállaló előre meghatározott rendszerességgel végezheti munkáját távmunkában
 • például heti 1–2 nap, heti 2–3 nap

 

Folyamatos távmunka

 • a munkavállaló gyakorlatilag folyamatosan a telephelytől távolról látja el feladatait
 • például call-center, adatrögzítés, monitoring feladatok