Csatlakozás Tagként

Pártoló Tagsági felvétel INGYENES és néhány perc alatt on-line intézhető: ITT

A pártoló tagság keretében:
1. Támogatod munkánkat! Célunk a távmunka minél természetesebbé
tétele.
2. Értesítünk új kezdeményezéseinkről, projektjeinkről – DE
garantáljuk hogy negyedévente maximum egy darab e-mailel fogunk zaklatni.
3. Jogosulttá válsz arra hogy szakmai kérdéseket tegyél fel e-mailben
és egy héten belül választ is kapj rá.


 

„A Magyar Távmunka Szövetség elsődleges célja, hogy platformot teremtsen a gazdasági szereplők – vállalkozások és társadalmi szervezetek – számára, hogy a távmunkában rejlő esélyeket és lehetőségeket megismerjék. A távmunkával kapcsolatos döntésekre jelentős befolyással bíró, tagjaival jól és gyorsan kommunikáló, jó hírnevű és hatékonyan működő szakmai szervezet.

A Szövetség emellett célul tűzte ki a távmunka alkalmazásának és elterjedésének elősegítését a távmunka gazdasági előnyeinek integrált kommunikációjával, a távmunka elterjedését segítő kormányzati célok támogatásával, a távmunkával kapcsolatos szakmai ismeretek, információk hasznosításával, az új kutatási és fejlesztési eredmények széleskörű terjesztésével. A Szövetség segíteni kívánja a távmunkához kapcsolódó vagy kapcsolható hazai vagy nemzetközi támogatások lehívását, valamint tevékenyen is részt kíván venni ilyen célzatú projektek megvalósításában.”

 

Szövetségünk minden gazdasági- és civil szervezetet, valamint magánszemélyt örömmel lát Tagjai sorában, akik:

 • a távmunkával kapcsolatos ismereteiket megosztani vagy bővíteni kívánják,
 • gyakorlati tapasztalatokat cserélnének, gyűjtenének a távmunka alkalmazásához, a megfelelő távmunkahely kialakításához,
 • megismernék vagy megosztanák ismereteiket a távmunkavégzés gyakorlati oldaláról, jogi szabályainak alkalmazásáról, aktuális információbiztonsági kérdésekről, HR vonatkozásokról, IT kihívásokról,
 • auditálni vagy minősíteni kívánják távmunkás foglalkoztatási gyakorlatukat,
 • tagjai lennének egy szakmai közösségnek, ahol érdekeit képviselnék, és a távmunkára vonatkozó kérdéseik megválaszolásra kerülnének,
 • értékeinkkel, küldetésünkkel, céljainkkal azonosulni tudnak.

 

Amit Szövetségünk nyújt Tagjai részére:

 • információk a Szövetség munkájáról,
 • hírek, információk a legfrissebb hazai távmunka eseményekről
 • tájékoztatás a legújabb pályázati lehetőségekről
 • térítésmentes részvétel rendezvényeinken (Konferenciák, Szakmai Műhelyek, Workshopok)
 • exkluzív beszámolók távmunkával kapcsolatos kutatásainkról, felméréseinkről
 • munkacsoport létrehozása, és tevékenység távmunka népszerűsítését támogató cél eléréséért üzleti érdekek mentén is
 • kedvezményes vagy ingyenes regisztrációs lehetőség partnereink rendezvényein

 

Tagsági felvételhez szükséges információk:

Szövetségi Tag lehet akinek a Tagfelvételi kérelmét az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal elfogadja, és aki a szövetség célkitűzéseivel egyetért, az Alapszabályt és kapcsolódó szabályzatokat (Tagdíjszabályzat, Etikai Kódex) magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja, és a megállapított Tagsági díjat rendszeresen fizeti

A Szövetség Tagságát Rendes Tagok, Pártoló Tagok, Tiszteletbeli Tagok alkotják (együttesen a továbbiakban „Szövetségi Tag” vagy „Tag”).

Tagági felvételhez az alábbi Belépési Nyilatkozatot a Tagsági forma megjelölésével, cégszerűen aláírva és kitöltve, levélben vagy e-mailben (szkennelve) szükséges eljuttatni a Szövetség részére.

A Tagsági felvételt a Belépési Nyilatkozat beérkezését követően a Szövetség elnöksége bírálja el. Döntéséről a jelentkezőt írásban értesíti. A Tagság a döntés, és a tagsági díj befizetése után válik aktívvá.

 

Tagdíj mértéke:

Tagsági Forma Éves tagdíj
Rendes Tag – magánszemély 5.000, -Ft
Rendes Tag – 10 fő alatti munkavállalói létszámmal1 10.000, -Ft
Rendes Tag – 10-50 fő közötti munkavállalói létszámmal1 20.000, -Ft
Rendes Tag – 50-100 közötti munkavállalói létszámmal1 50.000, -Ft
Rendes Tag – 100 feletti munkavállalói létszámmal1 100.000,-Ft
Pártoló Tag – JELENTKEZZ MOST! INGYENES

 

 

 

 

 

 

 

1 A Belépési Nyilatkozaton jelzett létszámadatok alapján, amely az előző lezárt év hivatalos statisztikai létszámadata alapján kerül meghatározásra.

 

Belépési Nyilatkozat megküldése előtt tekintse át Szabályzatainkat.

Tagfelvétel, Tagsági ügyintézés, Belépési Nyilatkozat küldése: info@tavmunka.org

 

Szeretettel várjuk Tagjaink közé!