Távmunkában végezhető feladatok

A távmunka egy munkaszervezési forma, így munkaszervezési jellegéből adódóan elsősorban munkafeladatra definiálható.

Azaz amikor azt mondjuk, hogy távmunkában dolgozunk, akkor ez alatt azt értjük, hogy egy adott munkakörhöz tartozó olyan munkafeladatot, munkafolyamatot látunk el amelyek távolról elvégezhetőek infokommunikációs eszközök segítségével.

A legtöbb irodai munkakörben vannak olyan munkafeladatok, amelyek alkalmasak lehetnek távmunkára, de olyan is, amely nem végezhető távmunkában.

Távmunkában leginkább azokat a munkafeladatok lehet ellátni, amelyek:

  • inkább szellemi, mint fizikai aktivitást igényelnek
  • erősen támaszkodnak az információ feldolgozásra
  • egyértelműen megfogalmazhatók vagy önállóan végezhetők
  • világos céljaik és mérhető eredményeik vannak
  • nem igényelnek különleges, helyhez kötött vagy drága berendezéseket és infrastruktúrát
  • minimális közvetlen ellenőrzést igényelnek

Példák távmunkában végezhető munkafeladatokra:

Néhány kiemelt példa távmunkában elvégezhető munkafeladatokra. A táblázat a teljesség igénye nélkül egyes munkakörök távmunkában végezhető munkafeladatait tartalmazza, valamint azon munkáltatói csoportokat, ahol ilyen funkciók előfordulhatnak.

Munkakör Munkafeladatok Munkáltatói csoport
Adatrögzítés, adatfeldolgozás nyomtatványok rögzítése; adatok módosítása; rendelések rögzítése; dokumentálási feladatok Biztosítótársaságok; Kereskedelmi egységek; Pénzintézetek; Közszolgáltatók
Telefonos értékesítés és adatfelvétel ügyfelek megkeresése, tájékoztatása; értékesítési információk szolgáltatása; információs szolgáltatás; piackutatás Pénzintézetek; Kereskedelmi hálózatok; Piackutatók; Telemarketing és telesales cégek; Távközlési szolgáltatók
Telefonos ügyfélszolgálat információszolgáltatás; értékesítési információk szolgáltatása; termékvonal Pénzintézetek; Kereskedelmi hálózatok; Call centerek, kihelyezett ügyfélszolgálatok; Távközlési szolgáltatók; Közszolgáltatók; Média vállalkozások [emelt díjas szolgáltatók]
Rendszerfelügyelet rendszerek felügyelete; programtesztelési feladatok; rendszerek dokumentálása Informatikai vállalatok; Távközlési szolgáltatók; Közszolgáltatók
Szoftverfejlesztés programozás; programtesztelési feladatok; szoftverek dokumentálása Informatikai vállalatok;Pénzintézetek;
Pénzügy, számvitel könyvelés; adóbevallások készítése; számlaforgalom és pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; jelentéskészítés Bármely vállalat
Humán ügyvitel munkaügyi adminisztráció; munkaidőadat-feldolgozás; bérszámfejtés; TB ügyvitel és számfejtés; hatósági adatszolgáltatások; munkáltatói juttatások kezelése Bármely vállalat