Tagdíjszabályzat

A Magyar Távmunka Szövetség Tagdíjszabályzata

 

1.       A Tagdíjszabályzat hatálya

 

Jelen tagdíjszabályzat a Magyar Távmunka Szövetség (továbbiakban Szövetség) belső szabályzata és a Szövetség minden Pártoló Tagjára és Rendes Tagjára is vonatkozik.

 

A Tagdíjszabályzatban az Alapszabály szellemétől eltérő módon a tagdíj megállapítása és fizetése nem térhet el.
A Tagdíjszabályzatot, s benne a tagdíj mértékét a Szövetség Közgyűlése hagyja jóvá egyszerű többséggel, de az Alapszabály módosítása és annak újbóli tárgyalása nélkül is minden évben módosítható.
Jelen tagdíjszabályzat 2011. július 1.-től lép érvénybe.

 

2.      A tagdíj éves összege

 

A Szövetség Rendes Tagjai a következő  éves tagdíj megfizetésére kötelezettek:

                       

Tagsági Forma Éves tagdíj
Rendes Tag – magánszemély 5.000, -Ft
Rendes Tag – 10 fő alatti munkavállalói létszámmal1 10.000, -Ft
Rendes Tag – 10-50 fő közötti munkavállalói létszámmal1 20.000, -Ft
Rendes Tag – 50-100 közötti munkavállalói létszámmal1 50.000, -Ft
Rendes Tag – 100 feletti munkavállalói létszámmal1 100.000, -Ft
Pártoló Tag önkéntes hozzájárulás2
Tiszteletbeli Tag ingyenes

1 A Belépési Nyilatkozaton jelzett létszámadatok alapján, amely az előző lezárt év hivatalos statisztikai létszámadata alapján kerül meghatározásra

2 Az Alapszabály értelmében erkölcsi vagy anyagi hozzájárulás alapján ítélhető oda a Pártoló Tagság (Alapszabály, 5.5 pont).

 

Az Elnökséghez benyújtott igények alapján, egyedi döntéssel az Elnökség jogosult a tagdíj mértékét megváltoztatni.

 

3.      Tagdíjfizetés rendje

 

A tagdíjfizetés időpontja:

  • Új belépők esetében: a Belépési Nyilatkozat elfogadását követő 15 napon belül.
  • Meglevő tagok esetében: a tárgyévre vonatkozóan a tárgyév februárjának 28. napjáig

 

A Tagdíj megfizetését követően 30 napon belül az Elnökség intézkedik a Számla kiállításáról és eljuttatásáról, a befizetés napját tekintve a teljesítés napjának. Igény esetén a befizetést megelőzően is igényelhető Számla, azonban az irányadó gyakorlat a Díjbekérő kiállítása, majd a valós befizetést követően történő Számla kiállítás.

 

A tagdíjfizetésre vonatkozó további rendelkezéseket az Alapszabály szabályozza.

Budapest 2011. július 1.